Communiqué

Tot onze grote verbazing stelden we vandaag vast dat de naam van onze club
genoemd werd in alle media. Niet omwille van een mooie overwinning, wel
omwille van een incident dat zich gisterochtend heeft afgespeeld op onze
terreinen en waarbij de vader van een speler van onze U9 zich racistisch heeft
uitgelaten over een speler van tegenpartij KVK Wellen.


Het leek ons gepast de vader in kwestie vanavond aan het woord te laten en
zijn versie van de feiten te laten geven. Hij besefte dat hij in de fout was gegaan
en benadrukte dat er geen enkel excuus was om racistische termen in de mond
te nemen.


Na enig beraad is er binnen Bocholt VV dan beslist de vader in kwestie een
afkoelingsperiode in acht te doen nemen tot nieuwjaar en dus de wedstrijden
van de U9 tot dan niet te laten bijwonen. In overleg met KVK Wellen is de man ook
bereid zich te excuseren bij de tegenpartij.


Onze club draagt sportief gedrag binnen en buiten het veld hoog in het vaandel
en bestrijdt racisme en discriminatie in al zijn vormen. Wij zullen dan ook werk
maken van (verdere) sensibilisering van trainers, afgevaardigden en ouders, en
benadrukken dat incidenten zoals dat van afgelopen weekend niet door de
beugel kunnen.


Dit schrijven, opgesteld in aanwezigheid van het hoofd van de jeugdopleiding
en het directiecomité van Bocholt VV, mag beschouwd worden als een officieel
standpunt. Onze club beschouwt de zaak hiermee als afgesloten en zal er
verder dan ook niet over communiceren.

Other Articles