Missie en visie

MISSIE + VISIE JEUGDOPLEIDING BOCHOLT VV

Een kwaliteitseitsvolle jeugdopleiding aanbieden, waarbij wij onze jeugdspelers willen leren verzorgd aanvallend combinatievoetbal (met een verzorgde opbouw van achteruit én een keeper die ver uit zijn doel kan spelen – met flankaanvallers die lef in hun acties leggen – met flankverdedigers die regelmatig voor de overlapping zorgen) te spelen én waar opleiding boven resultaat gaat maar waarbij ‘willen winnen’ steeds moet worden bijgebracht, zowel op training als tijdens de wedstrijden.

Op termijn moet dit leiden tot meer eigen jeugdspelers in onze 1° ploeg. De uitdaging hierbij is 1 à 2 eigen jeugdspelers die we, jaarlijks, vanuit de jeugdopleiding naar onze eigen A-kern kunnen doorschuiven. Naast deze functie hebben wij als jeugdwerking ook een sociale én opvoedende taak. Ook aan de minder getalenteerde jeugdspelers willen wij een degelijke opleiding geven in een plezante, ontspannende sfeer maar steeds mét wederzijds respect.

De leuze in onze JO: De individuele ontwikkeling van elke speler gaat boven het resultaat van de ploeg ! 

Ook bij Bocholt VV is de A-kern het vlaggenschip van de vereniging. Als zodanig dient het eerste team van BVV te presteren, waarbij presteren betekent zo veel mogelijk wedstrijden winnen met (indien mogelijk) goed voetbal. Aan de basis van een eerste team, dat duurzaam in staat is te presteren, staat een gedegen jeugdopleiding. In de jeugd moet het voetballen worden geleerd. Hiervoor staan gedurende een 10 tot 12-tal jaren een groot aantal trainingen en wedstrijden ter beschikking. Één van de doelstellingen van BVV is dat zij wil presteren op het hoogst mogelijke niveau van het amateurvoetbal, dit met deels ook door haar zelf opgeleide spelers. Om deze doelstelling te verwezenlijken is een goed georganiseerde en functionerende jeugdopleiding én goede begeleiding absoluut noodzakelijk.

DOELSTELLINGEN

 1. Spelers (technisch, tactisch, fysisch en mentaal) opleiden met als doel hen te kunnen inzetten in onze eigen 1° ploeg…(2e Amateur of het vroegere 3° Nationaal heeft een  hoog niveau)
 2. Alle spelers de volgende waarden bijbrengen: sociaal gedrag, fair play, vriendschap, doorzettingsvermogen, inzet, volharding, wilskracht, stiptheid, teamspirit, discipline, afspraken nakomen, lifestyle, beleefdheid,…
 3. Alle spelers een gezonde sportieve vrijetijdsbesteding bezorgen

HOE VERWEZENLIJKEN ?

 • 3x trainen (middenbouw en bovenbouw) / techniektraining / keeperstraining
 • Gediplomeerde (met een geldige licentie), gedreven, bekwame en kindvriendelijke trainers/opleiders
 • Per leeftijdsgroep is er een handleiding die aangeeft wat deze groep moet bijgebracht worden en hoe deze leeftijdsgroep ‘in elkaar steekt’
 • Jaarplan op basis van trainingsdoelstellingen (technisch, tactisch, fysisch): per 14 dagen / vrije week
 • 6-wekelijkse trainersvergaderingen: geziene minpunten verbeteren, iedereen op zelfde lijn houden, problemen bespreken en oplossen, sportieve klemtonen leggen (oefenstof), activiteiten bespreken, organisatie, afspraken maken, demo trainingen, overleggen, doorstroming (postformatie), …
 • 1 trainingsvoorbereiding per week inleveren bij de TVJO (daarna terug met feedback)
 • Trainen dmv wedstrijdvormen met freez + juiste coaching + leergesprek (met inbreng van de spelers + demo van de juiste oplossing!!!)
 • Trainingsmentaliteit en aanwezigheid noteren op maandoverzicht én inleveren bij TVJO
 • Wedstrijdobservatie formulier: inleveren bij TVJO
 • Spelersontwikkelingsoverleg
 • Ook trainersfunctioneringsgesprekken + trainingobservaties
 • Interne scouting gevolgd door de externe scouting
 • 1 talentenavond – vanaf november oefenmatchen met testspelers
 • Regel: nieuwe spelers moeten duidelijk ZICHTBAAR beter zijn !….bij gelijk niveau krijgen spelers die reeds in de opleiding aanwezig zijn voorrang!!
 • Sportieve staf vergadering: om de 10 weken / overleg met hoofdtrainer, U19 – en beloftetrainer, hulptrainer en de sportieve verantwoordelijken vanuit de Beheerraad (sportieve cel)

Lifestyle = …’de onzichtbare training’… Iedere speler is de motor van zijn eigen ontwikkeling (zelfverantwoordelijkheid).
Trainers én ouders zijn begeleiders én motivators.
Lifestyle bij de jongsten kan alléén slagen met medewerking van de ouders. Lifestyle = de weerspiegeling van de motivatie én het professionalisme (gedrag + gewoonten) van de speler om zelf zijn top te bereiken én er alles uit te halen (al zijn ‘talenten’ gebruiken…) …om ‘het te maken’ is een bepaalde ‘sportieve’ levenswijze absoluut noodzakelijk !

A: Onze voetbalvisie

 1. Zonevoetbal
 2. Formation = opleiden (↔resultaat)
 3. Fun = plezier, graag komen trainen,..

B: Onze trainingsmethode + trainingsinhouden 

Wedstrijdvormen afgewisseld met tussenvormen:

 • Een WV = van K+1/1 tot 11/11 (en alles daartussen, neutrale spelers, meerderheid minderheid, in golven,…), met opleg, met toepassing van de normale spelregels van die categorie!!
 • Trainingsvoorbereiding → met opgave van HUISWERK voor de jeugdspeler
 • Coaching tijdens deze WV = waarde van de training!!
 • Een TV = pas en trapvormen, fysieke oef., loopcoördinatie, per speler 1 bal, techn. oef. (Korvertechnieken), ‘shadowgame’, snelvoetenwerk, positiespel (balbezit), spelvormen met kaatsers, met steunspelers, met zones, beperkt keren raken, oef. met opdrachten, afwerkoef., …

Leerplan:

(basics + teamtactics) + probleem tijdens de match = Spelprobleem bepalen de trainingsinhoud.
Bij U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 → 100% leerplan volgen Bij U19 → spelprobleem + leerplan

Uiteindelijk doel: trainer moet zich steeds afvragen: ‘wat heeft de speler (bij)geleerd’ ?

C: Onze veldbezettingen 

 • duiveltjes: een ruit – opbouw van achter met gebruik van de keeper
 • preminiemen + miniemen: dubbele ruit – opbouw van achter uit met gebruik van keeper & spel verleggen via de 10
 • kadetten & scholieren: 4-3-3 opstelling – middenveld met driehoek punt naar achter – vanaf U15 echt vaste plaatsen!!
 • junioren: keuze 4-3-3 of 4-4-2 met middenveld in een ruit of plat (moeten zich kunnen aanpassen (tactisch) én meerdere systemen kunnen spelen!! → overgang 1° ploeg)
 • Bij al deze veldbezettingen horen vaste posities met vaste nummering én met taken in balbezit, balverlies én bij stilstaande fases én vaste coachingwoorden bij bepaalde voetbalacties
 • géén vaste posities… pas vanaf U15-U16.
 • meer info kan men steeds bekomen bij de TVJO