Waarom hebben we jou nodig?

Bij de praktische en financiële organisatie van onze club komt heel wat kijken: 

  • de ploegen inschrijven bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond; 
  • de spelers en leden verzekeren; 
  • de terreinen en materialen onderhouden; 
  • het materiaal en de truitjes aankopen; 
  • scheidsrechters vergoeden, 
  • de jeugdtrainers opleiden; 

Voor een deel van dat noodzakelijke budget zorgen we zelf via het lidgeld en door middel van verschillende jaarlijkse activiteiten, zoals de eetdagen, organisatie van tornooien, inkom van jeugdwedstrijden, enz. …

Voor het overige doen we een beroep op sponsors met een hart en passie voor het voetbal en voor onze club.

Kortom, wij hebben uw hulp nodig om onze spelers hun geliefkoosde hobby te kunnen laten beoefenen!

Wij danken u alvast voor uw steun!